1
1062
45

یقینا عزیزانی که به منظور نمایش حاصل تحقیقات و پژوهشهای خود نیاز به عملیات آماری و ارائه بصری محتوای مورد نظر خود را داشته اند ، نیاز به یک نرم افزار  سریع ، جهت نمایش نتایج کار خود به صورت گراف و یا نمودار را احساس کرده اند . البته بیشتر نرم افزارهای آماری خود تا حدی امکان رسم گرافها را ارائه داده اند ولی گاه استفاده از منابع مختلف و لزوم نمایش اطلاعات نا همگون در کنار یکدیگر به مشکل اصلی محققین و دانش پژوهان عزیز تبدیل میگردد.
Origin نرم افزاری برای تجزیه و تحلیل داده ها  و رسم نمودارهای آماری و گراف می باشد.
قابلیت‌های این نرم افزار عبارتند از:
-انجام آمار توصیفی
-محاسبه ضریب همبستگی
-انجام آنالیز واریانس
-انجام رگرسیون خطی و غیرخطی
-قابلیت رسم نمودارهای تک متغیره، دوبعدی و سه‌بعدی متنوع و با امکانات ویرایشی فراوانی
-ایجاد، فراخوانی و ویرایش داده‌ها یا انتقال داده‌ها با استفاده از خاصیت Drag&Drop از نرم‌افزار Excel یا سایر نرم‌افزارهای صفحه‌گسترده
-قابلیت ویرایش و تجزیه و تحلیل گراف ها
-قابلیت کدنویسی Sql
-بدون نیاز به نصب و قابل حمل

در حال حاضر آخرین نسخه این محصول Origin 9.4.10.297 می باشد.

دانلود نرم افزار گرافیکی  Origin
دانلود فایل اصلی
91.22MB
bargnet.com 2012 - All rights reserved.